Medewerkers in de huisartsenpraktijk

In uw huisartsenpraktijk werken niet alleen huisartsen. U komt er ook artsen in opleiding, doktersassistenten en praktijkondersteuners tegen. Ze voeren hun taken uit op basis van hun deskundigheid, opgedaan door een erkende opleiding en praktijkervaring. Ze zijn allemaal gebonden aan het medisch beroepsgeheim. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Doktersassistenten, praktijkondersteuners en eventuele artsen in opleiding werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Huisarts

De huisarts is de centrale hulpverlener in de huisartsenpraktijk. De huisarts is een generalist: hij beschikt over een brede deskundigheid over heel veel gezondheidsproblemen. Hij kan u onderzoeken, adviseren en behandelen. Hij weet wanneer het verstandig is om nader onderzoek te vragen of u door te sturen naar een specialist.

Artsen in opleiding

De huisartsen in uw huisartsenpraktijk vinden het belangrijk om mee te werken aan het opleiden van nieuwe artsen. Daarom werken er in de praktijk ook afgestudeerde jonge basisartsen die de vervolgopleiding tot specialist (AIOS) huisartsgeneeskunde volgen. AIOS doen zelfstandig spreekuren en overleggen waar nodig met de huisarts (de opleider). De AIOS heeft zelf een verantwoordeljkheid omdat het een afgestudeeerd arts is, maar uw eigen huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de zorg die u krijgt.

Doktersassistent

De doktersassistent heeft twee hoofdtaken: (1) de eerste beoordeling van uw klachten (triage) en (2) het uitvoeren van eenvoudige medische handelingen, zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen of bloeddruk meten.

Als u belt met uw huisartsenpraktijk krijgt u over het algemeen eerst de doktersassistente aan de telefoon. Zij kan u adviseren bij veel voorkomende klachten. Ze kan goed inschatten welke zorg er in uw situatie nodig is en of het nodig is dat u de dokter zelf spreekt. Bij twijfel zal ze altijd een afspraak voor u maken. U kunt in vertrouwen met de doktersassistenten spreken. Zij zijn gebonden aan het zelfde medische beroepsgeheim als artsen, ook aan de telefoon.

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) werkt vooral met patiënten met een chronische ziekte, zoals COPD, diabetes mellitus of hart- en vaatziekten. Zij doet een aantal medische controles. Ze kan u adviseren bij problemen die u tegenkomt bij het leven met een chronische ziekte. Ze kan met u meedenken over oplossingen. Deze zorg van de praktijkondersteuner somatiek maakt deel uit van de ketenzorg bij chronische aandoeningen. U kunt in vertrouwen met de praktijkondersteuners spreken. Zij zijn gebonden aan het zelfde medische beroepsgeheim als artsen.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Bij psychische klachten kan de huisarts u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Die praktijkondersteuner kan in een aantal gesprekken met u uitzoeken wat er aan de hand is en de eerste stappen zetten om een oplossing te vinden. Vaak is dat voldoende om weer zelf verder te kunnen. U kunt in vertrouwen met de praktijkondersteuners spreken. Zij zijn gebonden aan het zelfde medische beroepsgeheim als artsen.

 

Huisartsenzorg

Hebt u lichamelijke klachten of psychische problemen en komt u er zelf niet meer uit? Raadpleeg uw huisarts

Lees verder