Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?

Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?
Als u ziek bent, wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u hebben gegeven. Uw huisarts bewaart de volgende gegevens:
- Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
- Burgerservicenummer (BSN)
- Verzekeringsgegevens
- Medische gegevens, bijvoorbeeld over uw behandeling, doorverwijzingen en resultaten van onderzoeken

Uw apotheek bewaart de volgende gegevens:
- Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
- Geboortedatum
- Geslacht
- Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
- Burgerservicenummer (BSN)
- Verzekeringsgegevens
- Medische gegevens, zoals allergieën, intoleranties en chronische ziektes
- Gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen

Als u bij uw eigen huisarts of apotheek komt, kan deze met de informatie uit uw dossier zorgen dat u goed en veilig wordt geholpen.
Uw medische dossier van de huisarts en uw medicatiedossier van de apotheek, bevatten persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom mag niet zomaar iedere zorgverlener dat dossier inzien.
Het kan voorkomen dat u onverhoopt gebruik moet maken van een andere huisarts of apotheek, of van een huisartsenpost of dienstapotheek. Misschien bent u voor behandeling of nader onderzoek wel doorverwezen naar een medisch specialist in een ziekenhuis. Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens als u naar een andere arts of apotheek gaat. Daarover leest u meer op deze pagina.

Waarneming door huisartsen en apotheken in Zoetermeer
De huisartsen en apothekers in Zoetermeer en Benthuizen vervangen elkaar als dat nodig is (waarneming noemen we dat). Een waarnemend huisarts kan als dat nodig is het dossier raadplegen dat uw eigen huisarts over u bijhoudt. Ook apothekers kunnen dossiers van elkaars patiënten inzien als ze voor elkaar waarnemen.
Hetzelfde geldt voor de Huisartsenpost Zoetermeer en de Dienstapotheek Zoetermeer, waar u ’s avonds en in het weekend terecht kunt als u acuut medische zorg nodig heeft. Zo voorkomen we ongelukken met verkeerde medicatie en zorgen we ervoor dat u snel en veilig geholpen kunt worden. Wij gaan ervan uit dat u dit ook belangrijk vindt en dat u geen bezwaar heeft tegen deze werkwijze. Als u wel bezwaar heeft, kunt u dat doorgeven aan uw eigen huisarts of apotheker. Dit kan mondeling, maar u kunt ook het bezwaarformulier gebruiken:
Voor de huisarts: bezwaarformulier
Voor de apotheek: bezwaarformulier
Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw gegevens raadpleegt en wanneer. Uw eigen huisarts en apotheek kunnen zien dat uw dossier tijdens zijn of haar afwezigheid is geraadpleegd en door wie. Als blijkt dat iemand uw dossier ten onrechte heeft bekeken, neemt uw huisarts of apotheek maatregelen.

Het ziekenhuis in Zoetermeer
Voor artsen in het LangeLand ziekenhuis gelden dezelfde regels als voor artsen in andere ziekenhuizen in Nederland. Deze artsen kunnen nooit het dossier van uw huisarts raadplegen, en het dossier van uw apotheek alleen als zij u onder behandeling hebben. En dan alleen als u uw apotheek vooraf toestemming heeft gegeven om uw dossier beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Als u bij behandeling en zeker ook bij spoed snel en veilig geholpen wilt kunnen worden in het ziekenhuis, is het dus belangrijk om uw apotheek toestemming te geven om uw dossier beschikbaar te stellen voor inzage via het LSP.

Het Landelijk Schakelpunt
Het LSP bewaart geen gegevens en slaat geen dossiers op. Het is een goed beveiligd computernetwerk dat het mogelijk maakt om medische informatie beschikbaar te stellen en in te zien. Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw dossiers hebben bekeken en wanneer. Uw huisarts en apotheek zien wie er in uw gegevens hebben gekeken en of dit terecht was. Dit kunt u zelf ook controleren.
Op de website over het LSP leest u hoe het LSP werkt, wie er toegang heeft tot uw gegevens en wie niet, hoe u toestemming geeft en hoe u delen van uw dossier kunt afschermen.

(Dienst)apotheken en huisartsen(posten) buiten Zoetermeer en Benthuizen
Het is de bedoeling dat Huisartsenposten, (Dienst)apotheken, ziekenhuizen en politheken (een politheek is een apotheek in het ziekenhuis voor patiënten van de poliklinieken) buiten Zoetermeer uw gegevens via het LSP kunnen inzien. De eerstelijnszorg in Zoetermeer spant zich er daarom voor in dat zoveel mogelijk Huisartsenposten, (Dienst)apotheken, ziekenhuizen en politheken zich aanmelden voor het raadplegen van informatie van de Zoetermeerse patiënten via het LSP. Zodat u ook als u ergens anders in Nederland medische zorg of medicatie nodig heeft, veilig en snel geholpen kunt worden.

Meerdere keren toestemming geven
U moet uw huisarts en uw apotheek allebei apart toestemming geven. In de praktijk maken veel mensen gebruik van meerdere apotheken. Soms heeft een apotheek bijvoorbeeld iets niet op voorraad waarvoor u op dat moment wel bij een andere apotheek terecht kunt. Voor het delen van uw medicijngegevens via het LSP, moet u elke apotheek apart toestemming geven. De Zoetermeerse apotheken raden u aan om de toestemming voor alle Zoetermeerse apotheken in één keer te regelen, zodat u zeker weet dat u in elke situatie goed en veilig geholpen kunt worden.
Ook als u medicijnen haalt bij een politheek in een ziekenhuis, is het belangrijk om daar toestemming te geven voor het delen van uw medicatiegegevens via het LSP. Uw eigen apotheek en uw huisarts kunnen dan zien welke medicatie u van uw medisch specialist heeft gekregen en daar rekening mee houden bij hun behandeling.