NIVEL zorgregistraties

Huisartsenpraktijk Weidedreef levert anonieme zorggegevens aan het NIVEL. Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de zorg beter te maken. Uw huisarts legt gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen vast in zijn computersysteem. Deze gegevens worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt. Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patienten en zorgverleners en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacy reglement is te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan ons. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL zorgregistraties. Voor vragen over NIVEL Zorgregistraties kunt u contact opnemen via: zorgregistraties@nivel.nl of telefonisch: 030-272 98 14. Meer informatie: www.nivel.nl/zorgregistraties