Geen Medische verklaring mondkapje

Een huisarts mag geen medische verklaring afgeven over zijn patienten. Dit in tegenspraak tot de informatie over het dragen van mondkapjes door de Rijksoverheid. Voor meer informatie zie de site www.knmg.nl

U kunt bij astma en COPD veilig een mondkapje dragen. Wij adviseren u dit ook te doen om te voorkomen dat u corona krijgt.